MEYED Çalışma Grupları

MEYED Çalışma Grupları

Teknik ve Bilimsel Çalışma Grubu (TBÇG)

Teknik ve Bilimsel Çalışma Grubu firmaların ilgili alandaki uzmanlarından, akademisyenlerden ve araştırma enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Misyonu, meyve suyu endüstrisinin yurt içinde ve yurt dışında kalite ve rekabet gücünü arttıracak bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel ve teknik konularda ortak çözümler ortaya koymaktır.

Tarım Çalışma Grubu (TÇG)

Üye firmaların agronomistleri ve zirai satın alma uzmanlarından oluşan Tarım Çalışma Grubu gerek gördüğü durumlarda paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılarına davet eder. Çalışmaların ana hedefi tarımsal altyapının ve meyveciliğin geliştirilmesi ile meyve üreticilerinin bilinçlendirilmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca hasat dönemi öncesi rekolte tahmini ve hasat sonrası ise doğrulama yapar.

İletişim Çalışma Grubu (IÇG)

Üye firmaların iletişim ve pazarlama uzmanlarıyla, duruma göre ajans yetkililerinden oluşan İletişim Çalışma Grubu, MEYED’in sektörün sözcüsü konumunun güçlendirilmesine, tüketicilerin meyve suyu sağlık ilişkisi, meyve suyu ve benzeri ürünlerin kategorileri ve güvenilir gıda özelliği konularında bilinçlendirilmesine yönelik stratejileri ve çalışma önerilerini belirler.

© 2016 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği | Tüm Hakları Saklıdır