Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Meyve suyu endüstrisinin daha fazla katma değer yaratması ve sağlıklı beslenmeye daha fazla katkıda bulunması için gerekli ortamın oluşturulması ile sektörün büyüyen ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Misyonumuz

Sektördeki firmalar arasında iletişimin ve bilgi değişimini sağlanması ve hızlandırılması.

  • Kamu kuruluşları ve kamuoyu nezdinde sektörün temsil edilmesi ve görüşlerinin savunulması.
  • Sektörün gelişimi ve tüketici güvenliği bakımından yasal düzenlemelerin sürekli olarak izlenmesi ve gelişmelerle ilgili sektörün bilgilendirilmesi.
  • Teknolojik ve analitik yeniliklerin izlenmesi ve sektörle paylaşılması.
  • Sektörde dürüst rekabetin kollanması.
  • Türk meyve suyu sektöründe üretilen meyve suyu ve benzeri ürünlerin kalitesinin korunması.
  • Meyve suyu bileşimi, teknolojisi, kalitesi ve besin değerine ilişkin araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmalara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi.
  • Meyve üretimi ile meyve suyu üretimi, tüketimi ve ihracatının artırılması adına, ortak bilinç ile çalışmalar yürütülmesi.
  • İlgili uluslararası kuruluşlara sektör adına üye olunması ve ulusal gıda dernekleri ile ortak çalışmalar yürütülmesi.
© 2016 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği | Tüm Hakları Saklıdır