MEYED Üyeliği

MEYED Hakkında

MEYED’e meyve suyu alanında doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Firmalar bir veya daha fazla üye ile temsil edilebilmektedir.

MEYED Üyeliğinin Avantajları

 • MEYED meyve suyu sektörünü ilgilendiren özel konularda rekabetçi olmayan ve görüşlerin paylaşıldığı bir platform sağlar; üyelerinin ortak yararlarını korur, aralarında bilgi alışverişini ve dayanışmayı sağlar.
 • MEYED, AB ve Türkiye’deki mevzuat hazırlama ve revizyon aşamalarında sektörün önceliklerini savunur; üyelerini bilgilendirir.
 • Üyelerinin yasadıkları problemler hakkında danışmanlık hizmeti sunarak araştırır, verileri toplar, çözümlenmesine yardımcı olur.
 • Meyve suyu sektörünün köklü bir çatı kurulusu olan MEYED, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görür.
 • MEYED sektörde dürüst rekabetin kollanması ve meyve suyu kalitesinin korunması amacıyla piyasadan alınan meyve suyu vb. ürünlerin bağımsız akredite kuruluşlarda analizlerini yaptırır ve sonuçları üyelerine bildirir. Gerekli olduğu durumlarda Bakanlığa bilgi verir.
 • MEYED üyesi, AIJN’in web sayfasında sadece AIJN üyelerine özel olan dokümanlara ulaşma hakkına sahiptir.
 • IFU, AIJN ve SGF üyesi olan MEYED, yurt dışındaki mevzuat ve meyve suyu sektörüyle ilgili diğer gelişmelerden eş zamanlı olarak haberdar olur; bu gelişmeleri ve sektörü ilgilendiren etkinlikleri üyelere duyurur.
 • MEYED sektörü geliştirici seminer, sempozyum, çalışta ve toplantılar düzenler.
 • Ulusal ve uluslararası is birlikleri kapsamında MEYED üyelerine özel fiyat olanakları sağlanır.
 • AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki meyve suyu sektörüne ait güncel istatistiki verilere ulasan MEYED gelecek yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinir ve üyeleri ile paylaşır.
 • Her yıl yayınlanan ayrıntılı sektör raporu ile planlamalara ışık tutar.

 

© 2016 Meyve Suyu Endüstrisi Derneği | Tüm Hakları Saklıdır